Thursday, October 2, 2014

स्वच्छ भारत अभियान ...अरुण कुमार निगम

सहर  गाँव मैदान – ला, चमचम  ले  चमकाव
गाँधी जी के सीख – ला , भइया  सब अपनाव ||

लख-लख ले अँगना दिखय, चम-चम तीर-तखार
धरव   खराटा   बाहरी , आवव   झारा - झार ||

भारत भर - मा चलत हवय, सफई के अभियान
जुरमिल करबो साफ हम , गली  खोर खलिहान ||
 
आफिस  रद्दा  कोलकी  ,  घर  दुकान  मैदान
रहयं साफ़ – सुथरा सदा, सफल होय अभियान ||

साफ़ - सफाई  धरम  हे , एमा  कइसन लाज
रहय देस - मा स्वच्छता, सुग्घर स्वस्थ समाज
 

अरुण कुमार निगम
आदित्य नगर, दुर्ग [छत्तीसगढ़]

Pages

Followers